فروش میوه
خانه / کیوی شهسوار

کیوی شهسوار

قیمت کیوی مرغوب شهسوار نسبت به تابستان افزایش چشمگیری یافت .

بنا براظهارات یکی تاجران کیوی امسال متاسفانه سودجویان ودلالان با شایعات گوناگون سعی در مجاب کردن به پیش فروش به آنان به قیمتهای بسیار نازلتر کردن ظاهر امر نسبتاً موفق هم بودن

یکی دیگر ازکشاورزان موفق شهسوار دلایل فروش زودتراز موعد برداشت محصول را نیاز کشاورزان به پول عنوان کرد وباتوجه به افزایش هزینه های کارگر و سبد و سردخانه ،ناچار به فروش درتابستلن به قیمت ۱۵۰۰تومان کرده درحالیکه قیمت کیوی مرغوب را دلالان محترم تا ۴۱۰۰تومان وبالاتر افزایش داده اند

بعارت دیگرکشاورز محترم ثمره یکسال تلاش خود را با یک سوم قیمت درتابستان فروخته وسود سرشار را دلالان وسودجویان فقط درعرض ۲الی ۳ماه برده اند.

کیوی شهسوار

آدرس :شهسوارمیدان امام خ طالقانی

شرکت بازرگانی راه ابریشم شهسوار(سهامی خاص)

مدیرعامل:قورچایی ۰۹۱۲۹۴۰۰۰۱۵

۰۱۱۵۴۲۲۷۹۳۸

کانال تلگرام واتس اپ